Hur säkrar ni era 
beslut?
Hur säkrar ni era
beslut?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vänligen ange din e-post

>>

Tack för din anmälan!

Anna Reimfelt
Telefon +46(0)70 550 28 08
Mobil fornamn.efternamn@3s.se
Epost
LinkedIn

Kvalitetssäkrad research genom
flexibilitet och kompetens

På en allt mer mogen marknad möter vi varje dag kunder med varierande behov utifrån sina specifika situationer. Det ställer höga krav på flexibilitet och förmågan att leverera kvalificerad och resultatskapande research på ett ekonomiskt och tidseffektivt sätt.

3S är grundat av personer med bakgrund som management-, implementerings- och utbildningskonsulter. Tillsammans med handplockade researchspecialister har vi skapat en unik kompetensbredd. Det ger oss förmågan att erbjuda specialistkompetens hela vägen - från analys av våra kunders affärs- och verksamhetsutmaningar, via undersökningsupplägg till pedagogiska presentationer och uppföljningsarbete. För varje steg i arbetet med våra kunder har vi gedigen erfarenhet och väl beprövade arbetssätt.

Idag arbetar vi med en stor variation av kunder, från olika branscher. För de kunder som önskar tar vi på oss hela undersökningsarbetet från planering till presentation. För de kunder som vill göra en hel del själva erbjuder vi en helhetslösning, 3S researchtjänst och vårt eget enkätverktyg, Surveytool™.

Oavsett hur våra kunder väljer att samarbeta med oss rent praktiskt, arbetar vi alltid för att säkra användningen av genomförda undersökningar. Vi sätter oss in i varje kunds situation och arbetar för att tillmötesgå de krav som finns på ett professionellt och praktiskt sätt.

Läs mer om oss och vad vi gör.