Vi tar dig dit du ska
Vi tar dig dit du ska

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vänligen ange din e-post

>>

Tack för din anmälan!

Jon Modén
Telefon +46 (0)76 800 73 70
Mobil fornamn.efternamn@3s.se
Epost
LinkedIn

3S researchtjänst och enkätverktyget Surveytool™

För att dagens chefer och specialister ska kunna fokusera på kärnverksamheten behövs kunskap om hur effektivt undersökningsarbete ska bedrivas. Det ökade behovet av att löpande veta vad som sker, internt och externt, ställer krav på flexibilitet och snabbhet.

Sen starten för 10 år sedan har vi, tillsammans med våra kunder, utvecklat en flexibel affärsmodell för professionell och effektiv research. Många av de kunder som har, eller vill bygga upp, egen researchkompetens väljer att samarbeta med oss inom ramen för vår researchtjänst. Det är en helhetslösning som innehåller utbildning, löpande stöd i form av support, väl definierade arbetssätt, enkätmallar och undersökningsformat.

Flexibilitet och samspel skapar effektivitet

Tillsammans med en kundansvarig konsult, våra researchspecialister och fri tillgång till vårt enkätverktyg, Surveytool™ hjälper vi dig att undersöka din verksamhet på det sätt som passar bäst. Oavsett om du vill hålla i undersökningarna själv eller låta oss göra hela eller delar av jobbet, finns vi där som stöd och samtalspartner genom hela undersökningsprocessen.

Planering och dialog bidrar till nytta

Den kundansvarige konsulten har ansvar för att utveckla kundens arbete med undersökningar. Inför starten av ett samarbete gör vi en research-planering och definierar vilka undersökningar det finns behov för. Vi kommer överens om en tidsambition på ett eller flera år, beroende på de behov som finns. I samråd med oss utser kunden chefer och medarbetare som ska ansvara för eller utföra undersökningsarbetet. Vi utbildar användarna, ofta i samband med en första undersökning, då vi även sätter grunderna till en strukturerad undersökningsprocess.

Rent praktiskt kan våra avtalskunder ringa sin kundansvarige konsult eller vår support för att få hjälp med frågor rörande undersökningsteknik eller metodik. Det kan gälla frågor om hur du gör ett urval, hur du formulerar en fråga, vilken skala du ska använda eller hur du bäst gör för att skapa en kundundersökning. Det kan även handla om frågor som vilken metod ni ska använda. Är det djupintervjuer, en webbenkät eller telefonintervjuer som är mest lämpligt? Vi hjälper och utbildar våra kunder i dessa och andra frågor gällande effektivt undersökningsarbete.

Vill du sluta tro och börja veta mer? Hör gärna av dig för ett möte om era behov och en presentation av 3S researchtjänst.