Skapar era undersökningar resultat?
Skapar era undersökningar resultat?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vänligen ange din e-post

>>

Tack för din anmälan!

Johan Carlsson
Telefon +34 673 523 758
Mobil fornamn.efternamn@3s.se
Epost
LinkedIn

"Att veta vad kunder och medarbetare prioriterar är en helt annan sak än att tro"

Undersökningar som stödjer
chefer och specialister att driva förändring och utveckling

Kraven på förmågan att skapa effekt med minsta möjliga resurser ökar. I dagens konkurrensutsatta värld behöver ledare ha kunskap och fakta inför beslut. Att välja väg och formulera en strategi är en sak. Att genomföra förändringar och följa upp effekten av arbetet är en annan.

Vi hjälper företagsledningar, chefer och specialister inom HR, Marknad, Försäljning och andra funktioner att genomföra undersökningar och följa upp sitt arbete. Vi gör det på ett sätt som stödjer förändrings-, utvecklings- och implementeringsarbete. Allt med ett starkt fokus på att utveckla affären och nå de uppsatta affärsmålen.

I en tid där medarbetare och kunder söker mer insikt och vill påverka behöver vi veta vilka beteenden som fungerar, vilka värderingar som finns och hur attityder förändras, internt och externt. Vi hjälper dig att kartlägga vilka förutsättningar som finns för att skapa motivation, engagemang och förtroende hos medarbetare och kunder.

Vi hjälper dig att ställa rätt frågor, på rätt sätt, så att du kan få de svar du behöver för att ta väl underbyggda beslut. Vi ger dig konkreta verktyg för att följa upp och visa på effekten av ditt arbete.

Med fokus på att hjälpa våra kunder att åstadkomma utveckling och förändring hjälper vi dig också att planera hur du kan kommunicera och arbeta vidare med resultaten i din organisation.

Kort och gott, vi tar fram undersökningar där våra metoder, processer och koncept gör det möjligt för dig att undersöka och mäta din verksamhet ofta, effektivt och professionellt.

Vi hjälper dig att gå från ord till handling snabbare än dina konkurrenter.

Läs mer om 3S, hur vi arbetar och vår paketerade researchtjänst.