top of page
utb-3.png

BLOG

  • Writer's picture

What Roslagens Sparbank says about 3S

”Vi har länge sökt ett verktyg där vi utifrån kundernas synpunkter både kan följa upp genomslaget av vår strategi och samtidigt få konkreta frågeställningar att arbeta med på vart och ett av våra kontor.
3S kundnöjdhetsmätning har dessutom gått utmärkt att integrera i vår årliga affärsplaneringsprocess, där alla i banken är med. Att det finns ett antal andra sparbanker som arbetar med samma frågor och samma material, öppnar för spännande samverkan och erfarenhetsutbyte”

Sten Törnsten

vVD, Roslagens Sparbank

Comments


bottom of page